เด็กโต๋ / Innocence

หนังสารคดีมีชีวิต

ภาพยนตร์โดย นิสา คงศรี & อารียา ศิริโสดา

Documentary film

100 minutes

Mini DV

Stereo

Thailand / 2005

ปักษ์ใต้บ้านเรา / Our Southern Home

หนังสารคดีมีน้ำใจ

ภาพยนตร์โดย นิสา คงศรี & อารียา ศิริโสดา

Documentary film

80 minutes

Mini DV

Stereo

Thailand / 2008

รากเรา / Our Roots 

หนังสารคดีมีจิตวิญญาณ

ภาพยนตร์โดย นิสา คงศรี & อารียา ศิริโสดา

   Documentary film

   84 minutes

   Mini DV

   Stereo

   Thailand / 2011

                 Trailer

                 Behind the scene

                 Trailer

                 Behind the scene

                 Film Festival

Copyright © 2010 pigonine.com All right reserved.

                 Trailer

                 Behind the scene

                 Music Soundtrack

                 Facebook / รากเรา

                 Facebook / เด็กโต๋

Don’t Think Just Feel

http://www.facebook.com/pigonineproduction
Facebookhttp://www.facebook.com/pigonineproduction
https://twitter.com/#!/pig_o_nine
Twitterhttps://twitter.com/#!/pig_o_nine
http://www.youtube.com/user/Pigonine?feature=mhee
YouTubehttp://www.youtube.com/user/Pigonine?feature=mhee
http://pigonine.wordpress.com/
Bloghttp://pigonine.wordpress.com/

Pig-O-Nine  film

our_roots_news.html
newsour_roots_news.html
social_network.html
linkssocial_network.html
home.html
homehome.html